De gebruiker staat voorop!

Ik help u efficiënt en effectief naar een nieuwe ICT omgeving die aansluit bij de verwachtingen van de gebruiker op een gecontroleerde en voorspelbare manier.

Wat is uw doel van ICT outsourcing? Kostenbesparing? Betere service? Flexibiliteit? Up to date functionaliteit? Hogere beschikbaarheid van de ICT omgeving? Uw aandacht kunnen richten op de core van  bedrijf of organisatie? Betere afstemming van business en ICT? In veel gevallen zal het een combinatie van deze redenen zijn.

Ongeacht de scope van de outsourcing (ICT infrastructuur, Applicaties en/of Werkplek), brengen we eerst met een Design Thinking aanpak de benodigde functionaliteit en de gewenste manier van werken in kaart:

 • Wie zijn de gebruikers? 
 • Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de ICT omgeving? In welke omstandigheden hebben de gebruikers de ICT omgeving nodig?
 • Welke applicaties zijn nodig om de verschillende processen en rollen binnen de organisatie te ondersteunen?
 • Hoe willen de verschillende medewerkers de functionaliteit gebruiken? (Voorkeur voor eigen devices, BYOD/CYOD)
 • Welke servicelevels worden verwacht?
 • Deliverable: Beknopt Plan van Eisen

De volgende stap is een gedegen onderzoek naar potentiële leveranciers. Welke ICT leveranciers passen bij je bedrijf of organisatie? Selectie van potentiële oplossingen en leveranciers:

 • Gebruikmakend van het platform “Outsourcinghub” worden snel, efficiënt en tegen lage kosten potentiële leveranciers geselecteerd welke een goede oplossing kunnen bieden .
 • Keuze en onderhandeling
 • Deliverable: Contract nieuwe leverancier: project en services, al dan niet in combinatie met een subscription van cloud oplossingen.

En de laatste stap: Uitfaseren latende leveranciers en uitrol nieuwe ICT omgeving.

 • Vastleggen van de benodigde activiteiten door de latende leveranciers.
 • Managen van de latende leveranciers op kwaliteit, tijd en kosten.
 • Goede ondersteuning van de gebruikers organisatie bij in gebruik nemen nieuwe omgeving (functionaliteit, processen en rollen)
 • Regie en Governance inregelen (opdrachtgever, support etc): De ICT regie functie is verantwoordelijk voor de aansluiting van ICT op de doelstellingen van de organisatie, zowel functioneel als financieel. Vanuit deze verantwoordelijkheid worden markt en technologie ontwikkelingen gevolgd, wordt de vertaling van organisatie doelstellingen naar ICT behoeften geborgd én met leveranciers de samenwerking gezocht.
 • Deliverable: een toekomstbestendige ICT omgeving welke beantwoord aan de verwachtingen van uw organisatie, beschikbaar tegen voorspelbare kosten.

Waarom voor mij kiezen? Ik heb vanuit meerdere rollen en verantwoordelijkheden veel ervaring met ICT Outsourcing, zowel vanuit de vragende als aanbiedende partijen. Met andere woorden, ik weet hoe het spel gespeeld wordt én ik ben de stevige gesprekspartner voor zowel de organisatie (inclusief IT afdeling!), huidige leveranciers als eventuele toekomstige leveranciers.

 • Kennis van technologie, managed services (in diverse vormen, on premise, IaaS, PaaS, SaaS etc).
 • Kennis van het outsourcingsproces, ervaring met outsourcen én begeleiding van outsourcing processen.
 • Goed begrip van de belangen van de diverse stakeholders tijdens het proces.