GGZ Nederland: ICT Next Gen

IT Manager a.i. en Sourcing Adviseur

GGZ Nederland is een branche organisatie met ruim honderd aangesloten leden. De organisatie is te typeren als een kennisorganisatie binnen een groot en complex netwerk waar veel belangen bij elkaar komen. Circa 80 medewerkers, met name beleidsadviseurs op de afdelingen Financiering & Arbeidszaken en Kwaliteit & Verantwoording. Zij streven ernaar de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.
De organisatie is actief in een omgeving die in hoog tempo verandert:
– De GGZ sector is onderhevig aan veranderingen in vraagstelling en verwachtingen vanuit de maatschappij;
– Het proces van belangenbehartiging als kernactiviteit verandert, naast veranderingen in het krachtenveld onder invloed van bv. financieringsmodellen hebben de ontwikkelingen op het gebied van social media een grote impact. De organisatie werkt hard aan de implementatie van up to date marketing en Communicatie technologie (websites, ECM etc).
– Waar in het verleden de werkwijze reactief en op zenden was gericht, wordt nu het samenwerken met leden en stakeholders steeds belangrijker. Kennis delen en belangenbehartiging moet meer en meer plaatsvinden binnen waardenetwerken.

De huidige ICT omgeving is zowel qua technologie als functionaliteit verouderd. Om de nieuwe manier van werken te ondersteunen welke de veranderende organisatie mogelijk moet maken is een nieuwe ICT omgeving ontworpen, wordt het technisch (applicatie)beheer ge-outsourced en implementeren we IT Regie.IT Regie niet alleen om de leveranciers aan te sturen maar vooral om de aansluiting tussen business en ICT te borgen.

Op dit moment consolideren we de bedrijfsapplicaties. Het is de bedoeling om deze applicaties vanaf 1 december 2018 beschikbaar te stellen vanuit de Azure-cloud. Vanaf 1 december rollen we ook de nieuwe werkplek uit, gebaseerd op Office 365. In januari start de optimalisatiefase met als basis Microsoft Office 365 Teams.

 

 

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.