IT Manager a.i. en Sourcing Adviseur

GGZ Nederland is een branche organisatie met ruim honderd aangesloten leden. De organisatie is te typeren als een kennisorganisatie binnen een groot en complex netwerk waar veel belangen bij elkaar komen. Circa 80 medewerkers, met name beleidsadviseurs op de afdelingen Financiering & Arbeidszaken en Kwaliteit & Verantwoording. Zij streven ernaar de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.
De organisatie is actief in een omgeving die in hoog tempo verandert:
– De GGZ sector is onderhevig aan veranderingen in vraagstelling en verwachtingen vanuit de maatschappij;
– Het proces van belangenbehartiging als kernactiviteit verandert, naast veranderingen in het krachtenveld onder invloed van bv. financieringsmodellen hebben de ontwikkelingen op het gebied van social media een grote impact. De organisatie werkt hard aan de implementatie van up to date marketing en Communicatie technologie (websites, ECM etc).
– Waar in het verleden de werkwijze reactief en op zenden was gericht, wordt nu het samenwerken met leden en stakeholders steeds belangrijker. Kennis delen en belangenbehartiging moet meer en meer plaatsvinden binnen waardenetwerken.

De  ICT omgeving was zowel qua technologie als functionaliteit verouderd. Om de nieuwe manier van werken te ondersteunen welke de veranderende organisatie mogelijk moet maken is

  • een nieuwe ICT omgeving ontworpen op basis van gebruikerswensen en herontwerp processen
  • selectie van en transitie naar één ICT partner
  • de werkplek gemigreerd naar O365, SharePoint & Teams
  • de bedrijfsapplicaties geconsolideerd en gemigreerd naar Microsoft Azure
  • en  IT Regie geïmplementeerd.

Met de invoering van IT Regie is de de aansluiting tussen business en ICT geborgd. Hierbij zijn alle stakeholders bij betrokken, ook de leverancier(s).

 

Referentiecase Slagkracht Outsourcing