Voor iedere organisatie is het belangrijk om een visie te ontwikkelen op het zo goed mogelijk digitaliseren van werkprocessen. Negeer de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering niet. Als u afwacht tot u de bittere noodzaak voelt door toenemende concurrentie of door systemen die niet meer functioneel zijn, bent u niet alleen te laat, maar heeft u ook al veel kansen laten liggen op betere resultaten in de tussentijd. Digitalisering biedt mogelijkheden om bedrijfsprocessen te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen, efficienter en effectiever diensten te verlenen en/of producten te maken. Welke bedrijfssoftware of welke technologie daarvoor nodig is, verschilt per organisatie.

Digitaliseren? Hoe dan?

Als je niet weet waar je naar toe wilt is het lastig om een visie op digitalisering te ontwikkelen. Je bent dan al gauw prooi van technologie leveranciers die gouden bergen beloven.

Ik help organisaties heel pragmatisch met de benodigde stappen om een strategie voor digitalisering te ontwikkelen, een plan te maken voor de uitvoering en, indien gewenst, bij het daadwerkelijk invoeren van de gewenste digitalisering.

Zin in een open gesprek over het boeiende onderwerp digitaliseren, de mogelijkheden, de valkuilen maar vooral hoe krijg je regie op de ontwikkelingen? Ik kom graag sparren. Tijdens zo’n eerste sessie vertel je over je organisatie, de kansen en ontwikkelingen die je ziet, ik vertel je meer over mijn aanpak, wat ik wel en niet kan.

Enkele citaten uit de ” Staat van het MKB” jaarbericht

Kans

Nieuwe digitale technologieën kunnen bedrijven ondersteunen bij het differentiëren van hun product, bij het opschalen en bij het creëren van betere samenwerking binnen de keten. Het omarmen van deze transitie geeft ruim baan aan nieuwe bedrijfsmodellen die een kortere tijd en afstand tot de markt hebben, en efficiëntere productie .

Bedreiging

De grootste knelpunten zijn dat veel ondernemers de efficiency-baten van digitale oplossingen onderschatten en dat ondernemers de kennis missen om digitale oplossingen te implementeren. Bedrijven die weten hoe ze hieruit winst kunnen halen, ondervinden vaak problemen bij de financiering en vervolgens bij het (her)scholen van hun werknemers om ermee te kunnen werken. Veel mkb-bedrijven missen daardoor kansen. Bovendien lopen veel mkb-bedrijven veiligheidsrisico’s doordat zij onvoldoende aandacht hebben voor ICT-beveiliging. Het lage gebruik van bestaande digitale technologieën vormt in zichzelf ook een barrière voor ondernemers om toekomstige transities rondom digitalisering en procesoptimalisatie bij te benen. Bijvoorbeeld, bedrijven die kunstmatige intelligentie in een late fase oppakken, moeten door een bijna identieke leercurve als first movers.

De Staat van het MKB is een initiatief van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. In een samenwerking tussen het CBS en het ministerie van Economische Zaken publiceert het platform cijfers en conclusies over ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. In het meest recente jaarbericht gaat het ook over digitalisering.

Het gehele jaarbericht 2019 vindt u hier

Contact: