Afstemmen van Business en ICT: we streven naar de juiste inzet van ICT om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dat vereist dat we een goed inzicht krijgen in de bedrijfs- of organisatieprocessen: procesmanagement. Procesmanagement betreft het uitvoeren, verbeteren en vernieuwen van bedrijfsprocessen. Business & ICT alignment gaan hand in hand met procesmanagement. Zonder procesmanagement is het lastig om succesvol veranderingen in de ICT omgeving te realiseren.

Tools:

Design Thinking: ontwerpen en verbeteren van processen. Uitgangspunt van design thinking is het ontwerpen van een product, service of proces gericht op de eindgebruiker.

PDCA: een continue cyclus

Verandermanagement of change management

Succesfactoren: