ICT is binnen de organisatie een productiefactor geworden naast arbeid, kapitaal en grondstoffen. ICT moet ervoor zorgen dat organisatiedoelstellingen beter, efficiënter en effectiever gerealiseerd (kunnen) worden. De aansturing van ICT, ongeacht de mix van interne en externe ICT leveranciers, moet goed ingeregeld zijn op strategisch, tactisch en operationeel niveau. ICT Regie en Demand Management leveren hierbij een belangrijke bijdrage Middels Regie zorgen we voor afstemming tussen organisatie, dwz alle gebruikers, de processen etc, en ICT. Demand Management is toegespitst op de bijdrage van de leverende partijen.

Bij ICT Regie gaat het om een goede afstemming tussen business en ICT, het goed managen van verwachtingen, belangen en inspanningen van afnemers en leveranciers. ICT Regie is het fundament om op een zo goed mogelijke manier de ICT functie binnen een organisatie aan te sturen en controleerbaar te houden.

ICT Regie kent een veel bredere scope dan technologie of functionaliteit. ICT Regie beoogt:

 • Verhogen van de toegevoegde waarde van ICT :
  • leveren van de functionaliteit die de gebruiker verwacht
  • bijdragen aan verbeteringen van processen (innovatie)
 • zorgen voor het optimale kostenniveau van ICT
  • de kosten en opbrengsten van de ICT diensten in balans
 • Verminderen van de risico’s bij de inzet van ICT
  • op operationeel niveau, bij het gebruik
  • als gevolg van projecten

Met ICT Demand management of Vendor management sturen we de interne en externe leveranciers aan: controle op levering, naleving contract en overeenkomst, delen van informatie, samenwerking tot co-creatie. Arno Gerrits heeft een helder maturity model ontwikkeld dat de diverse fasen weerspiegelt in de samenwerking met ICT leveranciers.

bron: Arno Gerrits, Governance Masters, 2017

De focus van de eerste drie fasen is op operational excellence: op basis van een goed begrip wat er gebeurt en moet gebeuren samenwerken om de diensten te leveren. Het doel is de ICT uitgaven te verlagen. Leveranciers die goed samenwerken en informatie delen zullen efficiënter en effectiever de gewenste diensten kunnen leveren. Tijdens Fase vier gaan de ICT leveranciers samenwerken met de organisatie om processen beter te ondersteunen, te versnellen en efficiënter te maken, oftewel de organisatie helpen concurrentievoordeel te realiseren.