Syntus

Implementatie van ZOHO Recruit, Kandidaat Volg Systeem (ATS).

Syntus, nu Keolis, stond voor de uitdaging om zelf een groot aantal nieuwe medewerkers te werven voor de exploitatie van de spoorlijn Zwenzwoka (Zwolle-Enschede, Zwolle-Kampen).

Om het Werving en Selectie proces inzichtelijk, transparant en controleerbaar te krijgen is besloten tot de implementatie en uitrol van een Kandidaat Volg Systeem (ATS: Applicant Tracking System).  Tegelijkertijd moest voorkomen worden dat binnen de organisatie CV’s en andere persoonlijke gegevens van kandidaten via eMail verspreid werden.

Verantwoordelijkheden De Geus Consultancy:

  • Opstellen pakket van eisen (functioneel en technisch)
  • Programma en project management implementatie
  • Ondersteuning bij ontwikkelen van het W&S proces
  • Training key-users
  • Overdracht naar de ICT beheer organisatie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.